Jaway Stainless Steel

Price summarization of stainless steel in China on May 23,11

stainless steel
Shanghai
Wuxi
Foshan
Hangzhou
Zibo
Tianjin
Taiyuan
Shenyang
3042B 2.0mm coil
24000
23500
23700
23600
23800
23800
23700
23600
up/down
↓100
manufacturer
Ningbo Baoxin
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
430/2B 2.0mm coil
11500
11400
11600
11400
11500
11600
11500
11500
up/down
manufacturer
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
201/2B 2.0mm sheet
12000
11800
12000
11900
11800
12000
11900
11800
up/down
manufacturer
LISCO
LISCO
LISCO
LISCO
LISCO
LISCO
LISCO
LISCO
304 NO.1 6.0mm sheet
21600
21500
21700
21500
21700
21700
21500
21600
up/down
manufacturer
Baosteel Stainless Branch
Baosteel Stainless Branch
Taiyuan Steel
Baosteel Stainless Branch
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
304 NO.1 10.0mm sheet
21800
22100
21800
21900
21900
21900
21700
22100
up/down
manufacturer
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel
Taiyuan Steel